ROOSTER- en LOCATIEWIJZIGING:

Maandag 8 november 19:30u : Sport & Kracht (i.p.v. Strong) – Aula School
Dinsdag 9 november 19:30u : Strong (i.p.v. Sport & Kracht) – 1/3 deel Sporthal.

Op dinsdag 9 november kunnen we geen gebruik maken van de aula van de school i.v.m. activiteiten van de school. De les van dinsdag moet daarom plaatsvinden in een gedeelte van de sporthal. Omdat het niet handig is om al het materiaal benodigd voor de Sport & Kracht les te verplaatsen naar de sporthal, hebben we besloten om deze week de Strong les van maandag om te ruilen met de Krachtles van dinsdag.