Contributie & Reglement

  • De contributie is voor elk lid €53,- per kwartaal. M.u.v. het derde kwartaal; dan is de contributie €37,- omdat er in dit kwartaal een zomerstop opgenomen is.
  • Betaling per maand is niet mogelijk. Indien dit om wat voor reden dan ook een probleem is, kan na overleg met een lid van het bestuur een passende oplossing gevonden worden. Gemaakte afspraken gelden echter pas na wederzijdse bevestiging per mail. Dit om misverstanden te voorkomen.
  • Contributie kan via een automatische incasso, een bankoverschrijving of contant betaald worden aan het begin van het kwartaal.
  • Indien men vanwege ziekte of een blessure één maand of langer niet mee kan doen,  is men over deze periode geen contributie verschuldigd, maar alleen indien dit voor het begin van die periode  gemeld  is per mail (sportinbalans@hotmail.com).
  • Er vindt in zo’n geval geen restitutie plaats, maar verrekening met de contributie van het daaropvolgende kwartaal. Er wordt dan €17,- per maand afwezigheid op de contributie in mindering gebracht.
  • Restitutie is wel mogelijk indien verrekening niet mogelijk is zoals bijvoorbeeld bij opzegging van het lidmaatschap, maar altijd na overleg met een lid van het bestuur. Gemaakte afspraken gelden echter pas na wederzijdse bevestiging per mail. Dit om misverstanden te voorkomen.
  • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend middels het sturen van een E-mail aan sportinbalans@hotmail.com. Er geldt een opzegtermijn van een maand gerekend vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand. (Indien dus bv 20 november opgezegd wordt, eindigt het lidmaatschap 1 januari.)
  • Indien men lid wordt tijdens de duur van een kwartaal, betaalt men €4,- per resterende week. De genoten proefles telt uiteraard niet mee voor de bepaling van het aantal weken; deze is geheel gratis.
  • Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel/diefstal e.d. dan ook aan u of uw eigendommen opgedaan voor, tijdens of na de les of andere activiteiten  georganiseerd door de vereniging.

Contributie en Reglement