In mei weer aan het sporten??

Na een lange tijd zonder update van ons omdat het voor iedereen, ook zonder update van ons, zonneklaar was dat er geen mogelijkheden waren om onze lessen te hervatten, nu dan weer een bericht. Helaas niet om te vertellen dat we weer kunnen beginnen, maar wel omdat er  inmiddels een stappenplan bekend is gemaakt door het demissionair kabinet dat hoop biedt dat er wellicht over niet al te lange tijd weer wat meer mogelijk zal zijn.

In eerste instantie leek 11 mei een datum waarop de mogelijkheden voor sport uitgebreid zouden worden en op 28 mei zouden deze mogelijkheden nog verder verruimd worden. Vandaag was echter alweer te lezen dat Rutte somber is over de eerder gestelde data. De stappen lijken allemaal zeker twee weken op te schuiven, waardoor de eerste verruiming voor de sport pas eind mei zal zijn. Onder welke voorwaarden deze verruimingen zullen zijn wordt later pas duidelijk. Of groepslessen, binnen of buiten, op dat moment weer tot de mogelijkheden gaan behoren zal dan moeten blijken, maar voorzichtig optimistisch hopen we dat we je ergens in mei weer lessen aan kunnen gaan bieden. 

Indien er meer duidelijkheid is en wat dat voor ons en jou betekent zullen we je dat uiteraard laten weten. Hopelijk zien we elkaar snel weer terug in onze lessen. Wij kijken er in ieder geval naar uit!!!